Liesbeth van der Vegt
Pianolessen

De voorwaarden en tarieven voor het nemen van pianolessen bij "Pianopraktijk Liesbeth van der Vegt" wordt in tweevoud overhandigd bij de eerste officiële les. Eén ingevuld exemplaar dient voor akkoord getekend op de tweede les retour gegeven te worden. Voor jongeren onder de 18 jaar dient een ouder/voogd te tekenen.

De leerlingen dienen zelf hun lesboeken aan te schaffen.

Het cursusjaar loopt van september tot juli.

Voorafgaand aan een nieuw cursusjaar ontvangt iedere leerling de nieuwe voorwaarden en tarieven voor het komende seizoen.

De vakantieperioden lopen gelijk met het voortgezet onderwijs. De lessen die door deze vakanties vervallen worden niet berekend, men betaalt alleen de les die men heeft gehad.

Indien je om een of andere reden verhinderd bent en dat tenminste 48 uur van te voren meldt, kan in overleg de les naar een ander tijdstip worden verplaatst.

Bij verhindering van mij wordt de les later ingehaald.

De opzegtermijn bedraagt één maand.